Nové knihy

Múzeá. Zbierky. Galérie

Editor a autor úvodu Gabriela Kisová. [Autor textu Gabriela Kisová ... et al.] KROKUS Galéria 2008-2018

 

Spoločenské vedy

Autor textu Johanna Hedva, Daniela Komanická, Carolyn Lazard, Alyson Patsavas. Iné telá.txt

 

Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie. Využívanie voľného času

Editor Michaela Pašteková. [Autor textu Bohunka Koklesová ... et al.] Výročná správa o činnosti VŠVU za rok 2017 : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 

Všeobecná teória umenia. Estetika umenia. Filozofia umenia. Otázky vkusu

Editor Jonathan Fineberg. Discovering child art : essays on childhood, primitivism and modernism

Autor Eva Kapsová ... [et al.]. Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v súčasnom umení

Editor Pavel Suchánek. Opuscula historiae artium '18 : časopis Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zodpovedný redaktor Jaroslava Pačesová. Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university : řada uměnovědná (F). č. 26-27, roč. XXXI-XXXII

Umenie a umelecké slohy kresťanského a islamského stredoveku

Editor Xavier Barral i Altet, Pál Lővei, Vinni Lucherini, Imre Takács. The art of medieval Hungary

 

Súčasné umenie

Horváthová Mária. [Zostavovateľ publikácie Mikuláš Dic] Niko Dic : umenie je obraz života

Horváthová Mária. [Zostavovateľ publikácie Jarmila Dicová-Ondrejková] Jarmila Dicová Ondrejková : dotyky života v tvorbe

Povolania a činnosti spojené s umením a zábavou

Gažovičová Nina. Trh nikdy nespí : trh s umením na Slovensku : podmienky jeho vzniku a podoby fungovania po roku 1989

Autor textu David Stabler. [Ilustr. Doogie Horner] Kid artists : true tales of childhood from creative legends

Architektúra

Editor Rostislav Švácha, Milena Sršňová, Jana Tichá. Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011

 

Kreslenie. Umelecké remeslá. Úžitkové umenie

Editor Jonathan Fineberg. When we were young : new perspectives on the art of the child

 

Maliarstvo

Geist Zdeněk. Bez kresby v malbě nepokročíte : dopisy mezi Kremser Schmidtem a Franzem Oesterreicherem

Zostavil Mikhail Guerman. Mikhail Vrubel : painting, graphic works, sculptures, book illustrations, decorative works, theatrical designs

Fotografia

Texty Pavel Dias, Lukáš Gregor, Vít Jakubíček, Jana Janíková, Kateřina Pešatová, Michal Richtr. [Editor Vít Jakubíček, Michal Richtr] Antonín Horák 100 : životní pŕíběh a dílo zlínského fotografa, filmaře a pábitele

Editor Jozef Sedlák. [Kurátor výstavy Marián Paukov] Jozef Sedlák : dvakrát živá fotografia

Kočan Robo. [Autor textu katalógu Lucia Benická, Magdaléna Klobučníková, Juraj Kováčik, Simona Lábadyová, Karol Maliňák, Elena Porubänová, Rudo Prekop, Adriana Seifertová, Susan Snodgrass, Ľubomír Stacho, Peter Tajkov, Irina Tchmyreva] Robo Kočan : 1987-2018

Geografia. Zemepis. Biografia. Dejiny

Zostavil Marta Herucová, Mária Novotná. [Autor textu František Dlugoš ... et al.] Acta musaei scepusiensis 2012-2013

Zodp. red. Peter Hyross. Bratislava : zborník Múzea mesta Bratislavy, 2017. ročník 29